+INFO

 

El BONUS CULTURA és una iniciativa impulsada per 5 entitats del sector cultural (ADETCA, ASACC, Cambra del Llibre de Catalunya, Gremi de Cinemes de Catalunya i Gremi de Llibreters de Catalunya), que compta amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, que té com a objectiu incentivar el consum cultural en el sector empresarial de la cultura de Barcelona:

 • botigues de discos: compra de discos i CDs
 • cinemes: compra d’entrades de cinemes
 • llibreries: compra de llibres excepte llibres de text
  (llibreries enteses com a establiments oberts al públic adreçats principalment a la venda de llibres)
 • sales de música: compra d’entrades de concerts
 • teatres i sales d’arts escèniques: compra d’entrades d’espectacles escènics

Tant la gestió de l’usuari com la dels establiments adherits es gestiona a través d’una plataforma logística online dissenyada i gestionada pel TRESC.

El BONUS CULTURA té un valor de 40€. L’usuari paga 30€ [+ 1€ de despeses de gestió] i l’Ajuntament de Barcelona li afegeix 10€.

El 13 de juliol es posen a la venda 50.000 BONUS CULTURA; al setembre, 150.000 més. En total, 200.000 BONUS CULTURA durant l’any 2020.

CONDICIONS

 
 • El BONUS CULTURA s’adquireix a través de la web del projecte: bonuscultura.com/barcelona
 • No hi ha límit de compra de BONUS CULTURA per usuari, ni tampoc de nombre de BONUS CULTURA a ser utilitzats en una mateixa compra física y presencial. En el cas de la compra online, cal consultar les condicions de cada establiment cultural.
 • Serà vàlid per a qualsevol compra en els establiments adherits a la iniciativa realitzada a partir de la seva entrada en vigor i fins al 31/12/2020. Dins del termini establert, es permet la compra d’entrades corresponents a sessions de cinema, concerts i espectacles posteriors a aquesta data.
 • El BONUS CULTURA permet la compra d’entrades o llibres en un únic acte de compra, identificable amb un codi únic, i en un únic establiment.
 • L'ús del BONUS CULTURA es realitzarà tant en compres físiques i presencials com en compres online als establiments culturals adherits. En el cas de les compres online, s'especificarà expressament en el llistat d'establiments culturals amb la icona Opció via web
 • En cas que el valor de la compra sigui superior al valor del BONUS CULTURA l’usuari haurà d’abonar la diferència. Si el valor de la compra és inferior al valor del BONUS CULTURA, l’establiment lliurarà a l’usuari un val de compra personalitzat pel valor diferencial, a gaudir en el mateix establiment durant un temps limitat fins a esgotar el seu valor. La diferència no podrà tornar-se en diners en efectiu en cap cas.
 • Un cop adquirit el BONUS CULTURA no s’admeten canvis ni devolucions de l’import.
 • Les entitats i els establiments adherits a aquesta iniciativa no garanteixen l’autenticitat de BONUS CULTURA no adquirits a través de la plataforma oficial, declinant-se tota responsabilitat.
 • La validesa queda supeditada a la presentació del BONUS CULTURA complet i en bones condicions, així com a l’acreditació de la identitat de l’usuari.
 • L’organització es reserva la possibilitat de denegar el bescanvi del BONUS CULTURA quan els seus sistemes interns d’identificació alertin sobre la possibilitat d’irregularitats en la transacció.

CONTACTE

 

Cercador d'establiments adherits

Llistat d'establiments culturals adherits

 

CINEMA

Sales de cinema

LLIBRES

Llibreries

MÚSICA

Sales de música
Botigues de discos

TEATRE

Sales de teatre